top of page

OM FRANK OTTO

82646758-2582-4e3c-a8bf-afe272faf2f8_edi

Jeg er en fotograf fra Kristiansand. Siden 2013 har jeg spesialisert meg innenfor landskapsfotografi, men har også erfaring med både portrett- og arkitektturfotografering. Jeg er gift med Karen og har tre barn.

De siste 14 årene har jeg arbeidet som lærer, men fra høsten 2023 trapper jeg ned for å kunne fokusere mer på fotografi. Helt siden ungdommen har jeg hatt stor glede av å utrykke meg kreativt, og gjennom fotografien har jeg funnet et medium som jeg opplever som "å komme hjem". Jeg tenker foto heler døgnet og det har blitt en pasjon jeg aldri klarer å slippe. 

Fotograferingen har tatt meg til plasser jeg aldri hadde tenkt å besøke, enten det er overnatting i telt på Preikestolen i -10 grader eller det er å kjøre gjennom varme elver i høylandet på Island. Opplevelsene sitter spikret i minnet. Og det er denne gleden og begeistringen jeg har med meg inn i en hverdag der mer og mer fokus rettes mot bevaring av natur og dyreliv. Vi lever i en verden der vi mennesker tar oss for mye til rette. På den bakgrunn håper jeg på en eller annen måte å være et bidrag til fornyet respekt for, og glede over naturen vi omgir oss med. Dersom jeg, gjennom mine bilder, kan få mennesker til å kjenne på litt av den samme ærefrykt og glede over naturen, er det verdt hvert eneste minutt av tid jeg har brukt på fotografiene mine.

På denne siden kan du se bildene mine og se hva slags ulike tjenester han kan tilby. Ta gjerne kontakt dersom du tenker at det kan være aktuelt med et samarbeid eller om du ønsker å kjøpe et bilde av meg.

bottom of page